3568 Street Name, City Name, United States
880 4343 901 98+ info@barane-eshg.ir

حس اول

بنام سر فصل همه خاطرات چه آنهایی که نوشته شدند و چه آنهایی که سپید ماندند تا کاغذها سیاه نشود. 

یک سلام پر رنگ و چند نقطه چین… به علامت جواب هایی که نگرفتم ویک دقیقه سکوت!به احترام تمام لحظه هایی که در انتظار تو مردند.به فرض که دلت نخواست!به فرض که حوصله ات نیامد!به فرض که لایقش نبودم!به فرض که دوستم نداری!نه خودم نه خاطراتم!!!این خودش قانع کننده ترین دلیل دنیاست بی دلیلی هم خودش کلی دلیل است.این بار دیگر خاطراتم را برایت می نویسم که در تنهایی زمستان برای خودم نوشتم وبرای تو پاره کردم.حقیقتش فکر می کردم اگر می خواست از زبان خوشت بیاد حرفهای عادی خودم را بیشتر دوست داشتی که نداری حال این را هم امتحانش می کنم

 ** گر ز آزردن من هست غرض مردن من**

   ** مردم آزار مکش از پی آزردن من**

نمیدونم این شعرو برای چی نوشتم شاید الان از زندگی خسته شدم و دیگه نمیخوام وجود این دنیا رو باور کنم شاید رویاهایم به واقعیت نپیوست و به خاطر همین مردن را برای زنده بودن بیشتر ترجیح میدم.

برای اولین بار کافیه دیگه بیشتر از این نمیتونم بنویسم.