3568 Street Name, City Name, United States
880 4343 901 98+ info@barane-eshg.ir

یک بوسه تو

یک بوسه تو،
یک لبخند من…..
یه ترانه تو،
یک پیوند من….
نفس به نفس که شدیم،
…بی هیچ فاصله ای،
رنگه بوسه‌ها از من،
بوسه باران لحظه‌هایمان از تو….!!!

جای خالی تو…

لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست …

در نگاهت

در نگــــــــــــاهت
چیزیــــــــست که نمیدانــــــــــم چیست !
مـــــــثل آرامـــــش بــــــــعد از یـــــــک غم
مـــــثل پیــــــدا شدن یـــــــــک لبــــخنــــد
مـــــثل بوی نــــم بعد از بــــاران
در نگـــــاهت چیزیــــــست که نمیـــــــدانم چیست !
مــن به آن محتاجم

تو فقط برای منی…

راهــ کـِـﮧ میـروے

 عَقــَـب میـمــانَــم•••

 نـَه بـَـرای اینـکـِـﮧ نـَخواهَـم با تــُـ[♥]ــو هـَـم قــَـدم باشَـم

 میـخواهـم پا جاے پاهایـَـت بگــُـذارَـم

 میـخواهـَـم مـُـراقبـَـت باشَم

 میـخواهـَــم رد پایـَـت را هیچ خیابانـے در آغوش نکـِـشـَــد

 تـــُـ[♥]ـو فــَـقـَـط بـَــراے مـَـنے•••

گذشته مان را فراموش کنیم؟

فراموش کردن گذشته تان، چه ترک یک رابطه اعتیاد آور باشد

یا غم از دست دادن یکی از عزیزان، یکی از سخت ترین کارهاست.

با اینکه ممکن است بدانید که این رابطه چقدر برایتان دردناک است

و برای سلامتی خودتان هم که شده باید آن را کنار بگذارید،

اما هنوز برای گفتن «خداحافظ» مشکل دارید.

آسان نیست

اما راه های عملی برای فراموش کردن گذشته تان وجود دارد

عشق

“نمیتوانی با کلمات به کسی ثابت کنی که عاشق او هستی…

اعمال و قولهایی که میدهی ثابت میکند که عشق تو واقعی است یا نه.

هر چه انسان تر باشیم…

هر چه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود..
هرچه بیشتر دوست بداریم.. بیشتر غصه میخوریم.. بیشتر فراق خواهیم کشید.. و تنهایی هایمان بیشتر خواهند شد.. شادی ها لحظه ای و گذرا هستند.. شاید خاطرات بعضی ازآنها تا ابد در یاد بماند..
اما رنجها داستانشان فرق میکند.. تا عمق وجود آدم رخنه میکنند.. و ما هرروز با آنها زندگی میکنیم..
انگار که این خاصیت انســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بودن است