3568 Street Name, City Name, United States
880 4343 901 98+ info@barane-eshg.ir

جای خالی تو…

لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست …

در نگاهت

در نگــــــــــــاهت
چیزیــــــــست که نمیدانــــــــــم چیست !
مـــــــثل آرامـــــش بــــــــعد از یـــــــک غم
مـــــثل پیــــــدا شدن یـــــــــک لبــــخنــــد
مـــــثل بوی نــــم بعد از بــــاران
در نگـــــاهت چیزیــــــست که نمیـــــــدانم چیست !
مــن به آن محتاجم

چشمهایم را بستم

 چشمهایم را بسته ام ،
 تا تو را ببینم
ببینم که در کنارمی ،
سرم بر روی شانه هایت است و تو فقط مال منی
حس کنم گرمای وجودت را ،
 فراموش کنم همه غم های دنیا را …
چشمهایم را بسته ام ،
تا تو را در آغوش بگیرم ،
 تا همانجا در کنارت
برایت بمیرم…

از یادت می روم !

از یادت می روم !

روزی شبیه بہ همان روزهایی که تمام یادت شده بود " من "…

روزهـا شبیہ اند !

اما " تو " دیگر شبیہ آن روزهـا نیستـی …

نذر کرده ام که  از یادت پیاده بروم !

تنهـا اگـر تـو این بار بیـادم نیـایی …

امان از دوری

امــــان از دوری . . .

 ایـــن روزهــــا . . .

 بــا هــر صـــدایی بــر مــی گـــردم . . .

 و هـــر بــار بــــاید . . .

 بــــه روی دلـــم نـــیاورم . . .

 " کــــه تــــو نــــــبودی " . . .

عاشقانه

آن شب …

که ماه عاشقانه هایمان را…

تماشا می کرد…

آن شب که شب پره ها…

عاشقانه تر…

تو را می جستند…!

و اتاقم…

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود…!

دانستم…

تو پژواک تمام عاشقانه ی های تاریخی !

تنهایی یعنی

 .:. میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم .:.
 
  در ساحل کنار جاده نشسته ای …
    .:. هوای سرد .:.
    .:. صدای باد .:.
دست می سوزد با سیگار وتو نمیفهمی …
    .:.به خودت می آیی.:.
یادت می آید دیگر نه کسی است
      که …  
       .:. از پشت بغلت کند .:.
    نه…
  .:. دستی که شانه هایت را بگیرد .:.
    نه…
  .:. صدای که قشنگ تر از باد باشد .:.
        تنهایی یعنی این …

منی که

“ مـنـے” که . .
کـنـارش “ تـــــــــو ” نـبـاشـد . .
بـزرگـتـریـن پـارادوکـس دنـیـاسـت …/.